Anna W    wtorek, 19, marzec 2013 20:40
Poniesione wydatki w bieżącym roku szkolnym

IX 2012 -dofinansowanie konkursu "Przyroda Zielonej Góry" - 200 zł;
X 2012 - dofinansowanie konkursu "Przyjaciele naszego dzieciństwa - 296,14 zł;
I 2013 - dofinansowanie wypoczynku zimowego w szkole dla dwojga dzieci znajdujących się w ciężkiej sytuacji życiowej - 100 zł;
II 2013 - dofinansowanie konkursu "Walentynki na wesoło" - 83,54 zł;
III 2013 - dofinansowanie konkursu recytatorskiego - 50 zł;
III 2013 - dofinansowanie "Dnia kota" - 50 zł;
III 2013 - dofinansowanie wycieczki jednej z uczennic naszej szkoły znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej - 260 zł.

 

Kontakt ze szkołą