Anna W    czwartek, 11, kwiecień 2013 19:04
Regulamin konkursu zbierania składek na Radę Rodziców SP17

 

 

 

Regulaminu konkursu zbierania składek na Radę Rodziców

Szkoły Podstawowej nr 17.

 

 

 

 

1. Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 17 w Zielonej Górze ogłasza konkurs zbierania składek na Radę Rodziców.

2. Celem konkursu jest nagrodzenie klasy, która jako pierwsza wpłaci największy % składki należnej.

3. Wyjaśnienie pojęć:

- "składka należna" - suma kwot na rzecz Rady Rodziców wymagana w każdej klasie, licząc składki pełne w wysokości 40 zł oraz składki obniżone w wysokości 20 zł.

- "składka zebrana" - suma kwot wpłaconych na rzecz Rady Rodziców w danej klasie, licząc składki pełne w wysokości 40 zł oraz składki obniżone w wysokości 20 zł.

- "składka pełna" - kwota wymagana za jedno dziecko w szkole, której wysokość wynosi 40 zł;

- "składka obniżona" - kwota wymagana za drugie i kolejne dzieci w szkole, której wysokość wynosi 20 zł;

4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 31.05.2013 r.

5. Nagrody w konkursie:

I miejsce - zwrot 50% składki zebranej;

II miejsce - zwrot 40% składki zebranej;

III miejsce - zwrot 30% składki zebranej.

6. Wyboru laureatów konkursu dokona prezydium Rady Rodziców w składzie: przewodniczący Leszek Masklak, sekretarz - Marek Masłowski, skarbnik - Agnieszka Łęska-Połowczuk.

7. Informacje o laureatach konkursu zostaną przedstawione na tablicy Rady Rodziców oraz w zakładce Rady Rodziców na stronie SP-17.

 

Kontakt ze szkołą