Anna W    sobota, 01, marzec 2014 20:57
Nabór do szkoły 2014/2015

Szanowni Rodzice rusza nowy nabór do szkół.

Zasady rekrutacji dla osób zamieszkałych w obwodzie nie zmieniają się. Dla każdego dziecka znajdzie się miejsce w szkole obwodowej, do której trzeba złożyć tylko zgłoszenie.  Nabór dla osób, które nie mieszkają w obwodzie szkoły odbywa się na rok 2014/15 na zasadach określonych w ustawie o systemie oświaty.

Nabór odbywa się według następującego harmonogramu:

 

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE NA WOLNE MIEJSCA 

w Szkole Podstawowej nr 17. z oddziałami im. gen. Wł. Sikorskiego
w Zespole Edukacyjnym nr 2  w Zielonej Górze w roku szkolnym  2014/2015

 

Lp.

RODZAJ CZYNNOŚCI

TERMIN

TERMIN POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO

1.

Składanie wniosku wraz z załącznikami

Od 17 marca 2014 roku do 7 kwietnia 2014 roku

Od 9 czerwca do 16 czerwca

2.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych

Ostatnia środa kwietnia do godz. 14.00

Do 20 czerwca do godz. 14.00

3.

Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia

Drugi wtorek i środa maja do godz. 14.00

Do 25 czerwca do godz. 14.00

4.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych

Trzeci poniedziałek maja do godz. 14.00

Do 30 czerwca do godz. 12.00

5.

Składanie wniosku o uzasadnienie odmowy przyjęcia

Do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

6.

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia

 

Do 5 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

7.

Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

 

Do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia

9.

Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjne wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

 

Do 7 dni od dnia złożenia odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

do dyrektora

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                 

 

Komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora ZE2 rozpatrywać będzie wnioski na wolne miejsca  przyznając punkty wg. następujących kryteriów:

 

KRYTERIA PRZYJĘCIA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ,
 WYKAZ DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE KRYTERIÓW,
 SPOSÓB LICZENIA PUNKTÓW  
MIASTO ZIELONA  GÓRA ROK SZKOLNY 2014/2015

 

 

 

Lp.

 

 

 

KRYTERIUM

 

RODZAJ DOKUMENTU POTWIERDZAJACEGO SPEŁNIANIE KRYTERIUM

 

LICZBA  PUNKTÓW MOŻLIWYCH

DO UZYSKANIA  PODCZAS REKRUTACJI

1.

Kandydat uczęszczał do przedszkola

funkcjonującego w obwodzie preferowanej szkoły podstawowej

 

 

Oświadczenie rodzica/ów opiekuna/ów prawnych/ osoby/ób sprawujących pieczę zastępczą

 

 

 

    5 pkt

 

  

2.

W preferowanej szkole podstawowej obowiązek szkolny realizuje rodzeństwo kandydata

Oświadczenie rodzica/ów opiekuna/ów prawnych osoby/ób sprawujących pieczę zastępczą

 

 

3 pkt

3.

Rodzice/opiekunowie prawni kandydata/osoby sprawującej pieczę zastępczą pracują :

 

1) w preferowanej szkole podstawowej

2) w obwodzie preferowanej szkoły podstawowej,

 

Zaświadczenie
z zakładu pracy potwierdzające zatrudnienie rodzica/ów /prawnego opiekuna/ów osoby/ób sprawujących pieczę zastępczą

 

 

 

 

         1) - 5 pkt

 

 2) - 3 pkt

 

 

4.

NIE OBOWIĄZUJE W SP 17  

 

Suma przyznanych punktów podczas rekrutacji

Kryterium dodatkowe wykorzystane w przypadku uzyskania równej liczby punktów

5.

Wybrana przez rodzica/ów opiekuna/ów prawnych/ osobę/by sprawujące pieczę zastępczą szkoła, znajduje się na liście preferencji jako pierwsza

 

 

Zaznaczenie preferencji na wniosku  składanego przez rodzica/ów/, opiekuna/ów prawnych /osobę/by sprawujących pieczę zastępczą.

 

 

 

3 pkt 

 

 

 

Kontakt ze szkołą