Anna W    poniedziałek, 14, kwiecień 2014 20:23
Ekolandia

W piątek 11 kwietnia kolejny raz Gimnazjum Nr 2 zorganizowało międzyszkolny konkurs "Ekolandia". Celem konkursu jest budzenie szacunku do przyrody, kształtowanie aktywnej postawy proekologicznej i prozdrowotnej. Jest to konkurs, w którym drużyna szkolna składa się z trzech zespołów: teoretycznego, plastycznego i sportowego (razem 10 osób). Wszystkie zespoły pracują na jak największą liczbę punktów w swoich konkurencjach, a na koniec się je sumuje. W tym roku, na dziewięć startujących szkół, udało nam się zdobyć III miejsce.

Gratulujemy!!!
                                                                                    Beata Stoncel- opiekun

 

Kontakt ze szkołą