Dla rodziców
Harmonogram spotkań z rodzicami 2015/2016

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 17 W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

 

MIESIĄC

DATA

       UWAGI

wrzesień-

 

14.09.2015

spotkania ogólne

październik-

 

05.10.2015

spotkania indywidualne

listopad-

spotkania ogólne

 

 

09.11.2014

spotkania ogólne

 

Przedstawienie rodzicom klas VI wyników próbnego sprawdzianu.

 

 

grudzień-

 

07.12.2015

spotkania  ogólne

 

Przedstawienie rodzicom klas VI wyników próbnego sprawdzianu.

 

styczeń

11.01.2016

spotkania  ogólne

 

Informacje o osobach zagrożonych ocenami niedostatecznymi na półrocze.

luty

 

01.02.2016

spotkania ogólne

 

Ostateczny termin przedstawienia propozycji ocen na półrocze.

Przedstawienie rodzicom klas VI wyników próbnego sprawdzianu.

kwiecień

 

04.04.2016

spotkania indywidualne, rodzice klas VI- spotkania ogólne

 

Przedstawienie rodzicom klas VI wyników próbnego sprawdzianu

 

maj-

spotkania ogólne

09.05.2016

Informacje o zagrożeniu oceną niedostateczną na drugie półrocze.

czerwiec-

spotkania ogólne

13.06.2016

Ostateczny termin przedstawienia propozycji ocen na koniec roku.

 

 

 

Kontakt ze szkołą