ASuch    piątek, 21, październik 2016 18:52
Fundusz Rady Rodziców

Wpłaty na fundusz Rady Rodziców

W roku szkolnym 2016/2017 obowiązują następujące składki:

  • Składka roczna  40 zł – jeśli do szkoły uczęszcza jedno dziecko
  • Składka roczna 30 zł – jeśli do szkoły uczęszcza dwoje dzieci (płatne za każde dziecko po 30 zł)
  • Składka roczna 20 zł – jeśli do szkoły uczęszcza troje lub więcej dzieci (płatne za każde dziecko po 20 zł)

Wpłat można dokonywać bezpośrednio u wychowawców klas jak i na konto bankowe. Przy płatnościach na konto bankowe należy podać:

  • imię i nazwisko dziecka,
  • klasę, do której dziecko uczęszcza.

Przypominamy, że pierwsze trzy klasy, które najszybciej zbiorą wpłaty mogą liczyć na nagrodę w postaci zwrotu części wpłat z funduszu Rady do funduszu klasowego.

NUMER KONTA Rady Rodziców SP17

43 1320 1016 3313 9108 2000 0001

 

Kontakt ze szkołą