Dla rodziców
HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2017 2018

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 17 W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

MIESIĄC

DATA

UWAGI

wrzesień

 

18.09.2017

 spotkania ogólne

październik

 

09.10.2017

spotkania indywidualne

listopad

 

06.11.2017

spotkania ogólne

grudzień

 

04.12.2017

spotkania  ogólne

Informacje o osobach zagrożonych ocenami niedostatecznymi na półrocze.

 

styczeń

15.01.2018

spotkania  ogólne

 

Ostateczny termin przedstawienia propozycji ocen na półrocze.

 

marzec

 

12.03.2018

spotkania indywidualne

 

 

kwiecień

 

09.04.2018

spotkania ogólne

 

 

maj

 

07.05.2018

spotkanie ogólne

Do 22 maja- pisemne informacje dla rodziców                                   o zagrożeniu oceną niedostateczną.

czerwiec

 

04.06.2018

spotkanie ogólne

Ostateczny termin przedstawienia propozycji ocen na koniec roku.

 

 

Rady klasyfikacyjne:

I półrocze-  rada klasyfikacyjna 25.01.2018r., rada podsumowująca 08.02.2018r.,                                                                                                     

II półrocze- rada klasyfikacyjna 14.06.2018 r.

 

 

 

Kontakt ze szkołą