Anna W    wtorek, 29, styczeń 2013 17:18
Spotkania z rodzicami

 

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 17 w r. szk. 2012/2013

 

 

 

 

MIESIĄC

DATA

       UWAGI

wrzesień

10.09.2012

Wspólne zebranie dla rodziców kl.6. na temat sprawdzianu.

październik

08.10.2012

 

listopad

05.11.2012

Przedstawienie rodzicom kl.6. wyników próbnego sprawdzianu. Informacje(pisemnie) o zagrożeniu niedostateczną oceną na półrocze-26.11.2012r.

grudzień

03.12.2012

Kl.4-6 indywidualne

Kl.I-III wg potrzeb

Propozycje ocen na półrocze.

styczeń

07.01.2013

Podsumowanie I etapu przygotowań kl.6. do sprawdzianu.

luty

11.02.2013

 

marzec

11.03.2013

Wspólne dla rodziców kl.6. na temat sprawdzianu.

kwiecień

15.04.2013

Spotkanie z rodzicami kl. III na temat OBUT

maj

20.05.2013

Informacje(pisemnie) o zagrożeniu oceną niedostateczną na półrocze-10.06.2013r.

czerwiec

17.06.2013

Ostateczny termin podania propozycji ocen na koniec roku.

 

 

 

Kontakt ze szkołą