O szkole
O NAS

Szkoła Podstawowa nr 17 od wielu lat współpracowała z sąsiadującymi z nią placówkami oświatowymi. Od 2003 roku owocem tej przyjaźni jest wspólna działalność Zespołu Edukacyjnego nr 2, w którego skład wchodzą:
Szkoła Podstawowa nr 17 – ul. Staffa 10 www.sp17.zgora.pl
Miejskie Przedszkole nr 9 – ul. Partyzantów 22 www.mp9.zgora.pl
Miejskie Przedszkole nr 30 – ul. Tuwima 3 www.mp30.zgora.pl

 

Dzięki połączeniu placówek powstało wiele wspólnych dzieł. Należą do nich m.in. coroczne spotkania uczniów z przedszkolakami pod hasłem „Posłuchajcie, poczytamy Wam”, udział przedszkolaków i uczniów w organizowanych festynach, lekcje pokazowe dla przyszłych uczniów, zajęcia plastyczne dla przedszkolaków, wspólna organizacja miejskiej gali z okazji Dnia Babci i Dziadka.

W naszej szkole uczą się również dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. Obecnie posiadamy klasę integracyjną z nauczycielem wspomagającym na każdym poziomie kształcenia.

                                                                                                                       Opracowała:  p. E. Wieczorek