Anna W    środa, 27, luty 2013 18:48
Regulamin szatni

Regulamin szatni SP 17

 

1. Każdy uczeń Szkoły Podstawowej nr 17 posiada osobistą szafkę w szatni

2. Szafka przydzielana jest uczniowi na cały rok szkolny

3. Każdy uczeń posiada czterocyfrowy, osobisty kod dostępu do szafki.

4. Kodu nie można przekazywać innym osobom

5. Zabrania się otwierania innych szafek uczniowskich niż swoją.

6. Jeżeli uczeń zapomniał kod, może poprosić panią szatniarkę o otworzenie szafki specjalnym kluczem.

7. Każde nieprawidłowości w działaniu zamka szyfrowego należy zgłaszać pani szatniarce.

8. Szafki przeznaczone są do przechowywania: odzieży, strojów sportowych, książek oraz rzeczy osobistych.

9. Zabrania się przechowywania w szafkach: żywności, pieniędzy, cennych przedmiotów oraz przedmiotów i materiałów mogących stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia

 np. ostrych narzędzi, środków chemicznych, używek.

10. Każdy uczeń jest zobowiązany utrzymać porządek w swojej  szafce.

11. Pod koniec roku szkolnego każdy uczeń zobowiązany jest opróżnić i posprzątać swoją szafkę.

12. Nie można podpisywać szafek, ani w inny sposób jej zaznaczać jak tylko poprzez umieszczenie w prawym, górnym rogu drzwiczek (w specjalnym zagłębieniu) dodatkowej karteczki.

13. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże dokonane w szafkach.

14. Dyrektor w uzasadnionych przypadkach, może otworzyć kluczem każdą szafkę w celu sprawdzenia czy przestrzegany jest regulamin szatni.

 DYREKTOR ZE 2

Jarosław Skorulski

 

 

 

Kontakt ze szkołą