25October Zielonogórski program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży 2017
Anna W  

 

ZESPÓŁ EDUKACYJNY NR 2

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17 IM. GEN WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO

W ZIELONEJ GÓRZE

 

 

 Opis projektu

1. Tytuł projektu

Zielonogórski program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.

2. Okres realizacji

wrzesień – grudzień 2017r.

3. Skrócony opis projektu

   

Zielonogórski program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci                           i młodzieży na okres wrzesień – grudzień 2017 roku realizowany                                  w Szkole Podstawowej nr 17 w Zielonej Górze ma za zadanie wspieranie uczniów mających trudności w nauce i rozwijanie ich sprawności umysłowych. Poprzez działania w ramach projektu mamy również zamiar podnieść efektywność kształcenia i wychowania.

Chcemy wyjść naprzeciw oczekiwaniom uczniów i rodziców. Planowane działania to kształcenie umiejętności kluczowych i rozwój uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce i wychowaniu. Duży nacisk planujemy kłaść na indywidualizację pracy z dzieckiem. 

Mamy zamiar udzielać pomocy o charakterze edukacyjnym w formie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki, języka polskiego, języka angielskiego oraz zajęć rewalidacyjnych i logopedycznych.

        Odbiorcami projektu są uczniowie Szkoły Podstawowej nr 17 im. gen. Władysława Sikorskiego w Zielonej Górze w wieku 7-13 lat (klasy I-VI).

        W ciągu tygodnia będzie realizowanych 7 godzin zajęć.

 

Przewiduje się następujące formy promocji realizowanych działań w ramach programu:

1. Upowszechnianie działań na szkolnej stronie www.

2. Upowszechnianie działań poprzez prezentacje dla uczniów oraz rodziców w trakcie spotkań z rodzicami.

3. Wystawy produktów wytworzonych w ramach zajęć.

 

Godziny i miejsce realizacji zajęć:

 

Lp.

Nazwa zajęć

Termin

Prowadzący

1.

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki dla klasy VC

Wtorek 

8.00-8.45

Anna Drapikowska

2.

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki dla klasy VB

Poniedziałek

13.40-14.25

Anna Drapiokwska

3.

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki dla klasy VA

Poniedziałek

8.00-8.45

Iwona Szulc

4.

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego dla klasy VIB

Piątek

8.00-8.45

Magdalena Otto-Dudek

5.

Indywidualne zajęcia rewalidacyjne

Poniedziałek

8.00-8.45

Agnieszka Imiołczyk

6.

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego dla klasy IVC

Środa

12.45-13.30

Ewelina Śliwa

7.

Zajęcia logopedyczne

Środa

12.45-13.30

Alina Krysmalska

4. Cele programu

 

1.      Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów.

2.       Zapobieganie niedostosowaniu i patologiom społecznym.

3.       Wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju umysłowego,     psychicznego i społecznego uczniów                                          z utrudnieniami rozwojowymi i ze specyficznymi trudnościami                     w uczeniu się.

4.       Kształcenie umiejętności kluczowych.

5.       Rozwój zainteresowań.

6.        Zagospodarowanie czasu wolnego uczniów.

7.     Kształtowanie systematyczności, pracowitości i wytrwałości. 

5. Zakładane rezultaty projektu

Poprzez działania w ramach projektu mamy zamiar:

1.      Podnieść poziom umiejętności i wiedzy uczniów.

2.       Rozwinąć mocne strony uczniów po to, aby uzyskiwali sukcesy w dalszej edukacji.

3.      Zapobiec niedostosowaniu i patologiom społecznym.

4.      Ukształtować wszechstronny rozwój umysłowy, psychiczny i społeczny dziecka.

5.      Usprawnić zaburzone funkcje psychomotoryczne, logiczne myślenie.

6.      Zagospodarować czas wolny uczniów.

 

 

Projekt pozwoli na kształtowanie wizerunku szkoły poprzez pogłębienie umiejętności i wiedzy uczniów oraz rozwijanie ich umiejętności, przyczyni się do wyrównania szans edukacyjnych.

6.   Obsługa administracyjna

Monika Wolska (główny księgowy)

 

Czytaj więcej:
 
Zielonogórski Program Wyrównywania Szans Edukacyjnych w okresie od września do grudnia 2016 r.
Anna W   Written on 25.10.2016

 

LP.

Imię i nazwisko

Przedmiot

Dzień, godzina

1.

Agnieszka Spiak

Zajęcia wyrównawcze z matematyki klasy V

Środa 13.40-14.25

2.

Iwona Szulc

Zajęcia wyrównawcze z matematyki klasy VI

Czwartek 14.30-15.15

3.

Magdalena Otto-Dudek

Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego klasy IV-VI

Środa 13.40-14.25

4.

Renata Bator

Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego

Środa 14.30-15.15

5.

Agnieszka Imiołczyk

Indywidualne zajęcia rewalidacyjne

Czwartek 8.00-8.45

6.

Ilona Puchowicz

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

11.45-12.30

Czytaj więcej:
 
Zielonogórski program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży
Anna W   Written on 19.11.2015

Zielonogórski program wyrównywania szans 
edukacyjnych dzieci i młodzieży
 

 

 

ZESPÓŁ EDUKACYJNY NR 2

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17 IM. GEN WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO

W ZIELONEJ GÓRZE

 

 

 Opis projektu

1. Tytuł projektu

Zielonogórski program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.

2. Okres realizacji

luty – czerwiec 2016 r.

3. Skrócony opis projektu

   

Zielonogórski program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży na okres

luty – czerwiec 2016 roku realizowany w Szkole Podstawowej nr 17 w Zielonej Górze ma za zadanie wspieranie uczniów mających trudności w nauce. Poprzez działania w ramach projektu mamy również zamiar podnieść efektywność kształcenia i wychowania. Planowane działania to kształcenie umiejętności kluczowych i rozwój uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów ze specyficznymi trudnościami

w nauce i wychowaniu. Duży nacisk planujemy kłaść na indywidualizację pracy z dzieckiem. 

Mamy zamiar udzielać pomocy o charakterze edukacyjnym w formie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki, języka polskiego i przyrody oraz zajęć rewalidacyjnych

i korekcyjno-kompensacyjnych.

        Odbiorcami projektu są uczniowie Szkoły Podstawowej nr 17 im. gen. Władysława Sikorskiego w Zielonej Górze - 29 uczniów w wieku 7-13 lat (klasy I-VI).

        W ciągu tygodnia będzie realizowanych 6 godzin zajęć.

 

Przewiduje się następujące formy promocji realizowanych działań w ramach programu:

1. Upowszechnianie działań na szkolnej stronie www.

2. Upowszechnianie działań poprzez prezentacje dla uczniów oraz rodziców w trakcie spotkań z rodzicami.

3. Wystawy produktów wytworzonych w ramach zajęć.

 

Godziny i miejsce realizacji zajęć:

 

Lp.

Nazwa zajęć

Termin

Prowadzący

1.

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki dla klas V

Wtorek 

8.00-8.45

Iwona Szulc

2.

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego dla klas V

Wtorek

13.40-14.25

Magdalena Otto-Dudek

3.

Indywidualne zajęcia rewalidacyjne

Środa

14.30-15.15

Agnieszka Imiołczyk

4.

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z przyrody

Czwartek

13.40-14.25

Beata Stoncel

5.

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Środa

7.15-8.00

Marta Gonciarz

6.

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

 

Poniedziałek

12.45-13.30

Iwona Perwińska

4. Cele programu

 

1.      Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów.

2.       Zapobieganie niedostosowaniu i patologiom społecznym.

3.       Wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju umysłowego,     psychicznego i społecznego uczniów z utrudnieniami rozwojowymi i ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

4.       Kształcenie umiejętności kluczowych.

5.       Rozwój zainteresowań.

6.        Zagospodarowanie czasu wolnego uczniów.

5. Zakładane rezultaty projektu

Poprzez działania w ramach projektu mamy zamiar:

1.      Podnieść poziom umiejętności i wiedzy uczniów.

2.       Rozwinąć mocne strony uczniów po to, aby uzyskiwalisukcesy w dalszej edukacji.

3.      Zapobiec niedostosowaniu i patologiom społecznym.

4.      Ukształtować wszechstronny rozwój umysłowy, psychicznyi społeczny dziecka.

5.      Usprawnić zaburzone funkcje psychomotoryczne, logiczne myślenie.

6.      Zagospodarować czas wolny uczniów.

 

 

Projekt pozwoli na kształtowanie wizerunku szkoły poprzez pogłębienie umiejętności i wiedzy uczniów oraz rozwijanie ich umiejętności, przyczyni się do wyrównania szans edukacyjnych.

6.   Obsługa administracyjna

Monika Wolska (główny księgowy)

 

Czytaj więcej:
 


Kontakt ze szkołą