Informacje dla rodziców
Chroń dziecięce uśmiechy

W dniu 16 września w naszej szkole zaplanowane są przeglądy dentystyczne w ramach programu ,,Chroń Dziecięce Uśmiechy”. Organizatorami akcji są Polski Czerwony Krzyż, firma Wrigley Poland (producent bezcukrowych gum do żucia), Polskie Towarzystwo Stomatologiczne, Polskie Towarzystwo Stomatologii Dziecięcej i Grupa LUX MED.

W szkole tego dnia odbędą się warsztaty edukacyjne, celem których będzie uświadomienie dzieciom jak ważna jest pielęgnacja zębóworaz jak skutecznie dbać o higienę jamy ustnej. Zostaną zorganizowane bezpłatne przeglądy stomatologicznew specjalnie przygotowanych mobilnych gabinetach dentystycznych. Każdy z gabinetów będzie wyposażony w profesjonalny sprzęt oraz będzie obsługiwany przez wyspecjalizowany personel medyczny. Nad wszystkim, oprócz osób ze strony organizatorów, będą czuwali przeszkoleni przedstawiciele PCK. Każde dziecko otrzyma Kartę Badania Pacjenta z aktualnym stanem uzębienia i zaleceniamistomatologa dotyczącymi dalszego leczenia oraz zestaw upominkowy. Szkoła otrzyma specjalny certyfikat uczestnictwa w programie ,,Chroń Dziecięce Uśmiechy”.Do przeprowadzenia przeglądu niezbędne są zgody rodziców, którychformularze dzieci dostaną od wychowawców. Prosimy o ich wypełnienie, podpisanie i zwrot.

                                                                                    p. Joanna Łyłyk

 Dokładne informacje dotyczące akcji są dostępne na stronie internetowej www.pck.zgora.pl w zakładce ,,Chroń Dziecięce Uśmiechy”.

Czytaj więcej:
 
Wstęp do raportu z ewaluacji zewnętrznej

                                                          Szanowni Rodzice!

        Dobiegła końca ewaluacja całościowa jaką przechodziły trzy placówki wchodzące w skład Zespołu Edukacyjnego nr 2. W każdej z jednostek po 2 wizytatorów badało dokumenty, pracę nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, zaangażowanie w pracę szkoły i przedszkoli  rodziców oraz funkcjonowanie uczniów i wychowanków. Analizie poddano również bazę jaką dysponuje zespół edukacyjny i sposób zarządzania placówką. Setki pytań zawartych w ankietach, kilkanaście godzin nagrań rozmów, miało dostarczyć odpowiedzi na pytanie: Jakie są nasze przedszkola i szkoła? Wizytatorzy badali 12 głównych  wymagań państwa, podzielonych na wiele obszarów. Każde wymaganie certyfikowane było poprzez przydzielenie liter A, B, C, D lub E. 
         Z prawdziwą satysfakcją mogę przekazać informację, że w przedszkolach MP 9 i MP30 we wszystkich 12 badanych wymaganiach wizytatorzy wystawili litery B, co oznacza wysoki stopień spełniania wymagań. W przypadku Szkoły Podstawowej nr 17 uznano, że w 5 wymaganiach  jednostka spełnia wymagania w stopniu wysokim, a w odniesieniu do 7 w stopniu średnim. Nie otrzymaliśmy liter D oznaczających tylko podstawowy stopień wypełniania wymagań państwa, ani litery E, która oznacza niski stopień wypełniania. W raporcie z ewaluacji samej szkoły, liczącym 192 strony, szczegółowo zostały zdiagnozowane wszystkie obszary jej pracy. Raport w całości dostępny jest na stronie www.npseo.pl. Jego fragmenty zamieścimy również na stronie internetowej szkoły. Już w trakcie trwania ewaluacji, nauczyciele wraz z dyrekcją, podjęli działania zmierzające do gruntownej analizy stanu i możliwości działańw tych obszarach, które można jeszcze dopracować i udoskonalić. Gdybym jako dyrektor miał się pokusić o krótką ogólną ocenę, to podsumowałbym raport stwierdzeniem, że szkoła wypadła dobrze ale powinniśmy jeszcze popracować w takich sferach jak :
- poszerzanie samorządności uczniów,
- aktywizacja rodziców,
- budowanie systemu badania losów absolwentów naszej szkoły,
- głębsza analizy wyników sprawdzianu klas 6-tych, gdyż mimo utrzymywania poziomu wyższego niż średni wynik w kraju, okręgu i województwa niezauważalna jest tendencja wzrostowa,
- współdziałania nauczycieli, rodziców i uczniów w temacie wspólnych działań nad koncepcją pracy i jej modyfikacjami,
- poprawa w komunikowaniu i w przekazywaniu informacji o licznych działaniach szkoły, o których rodzice nie mają pełnej wiedzy.

        Dane statystyczne ujęte w tabelach i wykresach w zestawieniu z innymi szkołami pokazują nam, że istnieje duża przestrzeń do wzajemnej współpracy, między rodzicami i szkołą. Już dzisiaj deklaruję chęć rozmów na te tematy, które  Państwa zaintrygowały w raporcie i podjęcie wspólnych działań zarówno na poziomie klas  jak i RR szkoły.  Dziękuję jednocześnie  wszystkim rodzicom, którzy do tej pory wspierali aktywnie działania szkoły i zespołów klasowych oraz angażowali się
w przedsięwzięcia i akcje organizowane w naszej szkole. Zachęcam do wnikliwej analizy raportu z ewaluacji.                   

                                                                                    Dyrektor ZE2
                                                                                  Jarosław Skorulski

Fragmenty raportu (klik)

Czytaj więcej:
 
Harmonogram spotkań z rodzicami 2014 2015

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI (pobierz w formacie PDF)

Czytaj więcej:
 

Warning: Illegal string offset 'active' in /klienci/sp17.zgora.pl/templates/jf_texturia/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /klienci/sp17.zgora.pl/templates/jf_texturia/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /klienci/sp17.zgora.pl/templates/jf_texturia/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /klienci/sp17.zgora.pl/templates/jf_texturia/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /klienci/sp17.zgora.pl/templates/jf_texturia/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /klienci/sp17.zgora.pl/templates/jf_texturia/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /klienci/sp17.zgora.pl/templates/jf_texturia/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /klienci/sp17.zgora.pl/templates/jf_texturia/html/pagination.php on line 96
poprz.1234nast.

Kontakt ze szkołą