Informacje dla rodziców
Harmonogram spotkań z rodzicami 2015/2016

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 17 W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

 

MIESIĄC

DATA

       UWAGI

wrzesień-

 

14.09.2015

spotkania ogólne

październik-

 

05.10.2015

spotkania indywidualne

listopad-

spotkania ogólne

 

 

09.11.2014

spotkania ogólne

 

Przedstawienie rodzicom klas VI wyników próbnego sprawdzianu.

 

 

grudzień-

 

07.12.2015

spotkania  ogólne

 

Przedstawienie rodzicom klas VI wyników próbnego sprawdzianu.

 

styczeń

11.01.2016

spotkania  ogólne

 

Informacje o osobach zagrożonych ocenami niedostatecznymi na półrocze.

luty

 

01.02.2016

spotkania ogólne

 

Ostateczny termin przedstawienia propozycji ocen na półrocze.

Przedstawienie rodzicom klas VI wyników próbnego sprawdzianu.

kwiecień

 

04.04.2016

spotkania indywidualne, rodzice klas VI- spotkania ogólne

 

Przedstawienie rodzicom klas VI wyników próbnego sprawdzianu

 

maj-

spotkania ogólne

09.05.2016

Informacje o zagrożeniu oceną niedostateczną na drugie półrocze.

czerwiec-

spotkania ogólne

13.06.2016

Ostateczny termin przedstawienia propozycji ocen na koniec roku.

 

 

Czytaj więcej:
 
Chroń dziecięce uśmiechy

W dniu 16 września w naszej szkole zaplanowane są przeglądy dentystyczne w ramach programu ,,Chroń Dziecięce Uśmiechy”. Organizatorami akcji są Polski Czerwony Krzyż, firma Wrigley Poland (producent bezcukrowych gum do żucia), Polskie Towarzystwo Stomatologiczne, Polskie Towarzystwo Stomatologii Dziecięcej i Grupa LUX MED.

W szkole tego dnia odbędą się warsztaty edukacyjne, celem których będzie uświadomienie dzieciom jak ważna jest pielęgnacja zębóworaz jak skutecznie dbać o higienę jamy ustnej. Zostaną zorganizowane bezpłatne przeglądy stomatologicznew specjalnie przygotowanych mobilnych gabinetach dentystycznych. Każdy z gabinetów będzie wyposażony w profesjonalny sprzęt oraz będzie obsługiwany przez wyspecjalizowany personel medyczny. Nad wszystkim, oprócz osób ze strony organizatorów, będą czuwali przeszkoleni przedstawiciele PCK. Każde dziecko otrzyma Kartę Badania Pacjenta z aktualnym stanem uzębienia i zaleceniamistomatologa dotyczącymi dalszego leczenia oraz zestaw upominkowy. Szkoła otrzyma specjalny certyfikat uczestnictwa w programie ,,Chroń Dziecięce Uśmiechy”.Do przeprowadzenia przeglądu niezbędne są zgody rodziców, którychformularze dzieci dostaną od wychowawców. Prosimy o ich wypełnienie, podpisanie i zwrot.

                                                                                    p. Joanna Łyłyk

 Dokładne informacje dotyczące akcji są dostępne na stronie internetowej www.pck.zgora.pl w zakładce ,,Chroń Dziecięce Uśmiechy”.

Czytaj więcej:
 
Wstęp do raportu z ewaluacji zewnętrznej

                                                          Szanowni Rodzice!

        Dobiegła końca ewaluacja całościowa jaką przechodziły trzy placówki wchodzące w skład Zespołu Edukacyjnego nr 2. W każdej z jednostek po 2 wizytatorów badało dokumenty, pracę nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, zaangażowanie w pracę szkoły i przedszkoli  rodziców oraz funkcjonowanie uczniów i wychowanków. Analizie poddano również bazę jaką dysponuje zespół edukacyjny i sposób zarządzania placówką. Setki pytań zawartych w ankietach, kilkanaście godzin nagrań rozmów, miało dostarczyć odpowiedzi na pytanie: Jakie są nasze przedszkola i szkoła? Wizytatorzy badali 12 głównych  wymagań państwa, podzielonych na wiele obszarów. Każde wymaganie certyfikowane było poprzez przydzielenie liter A, B, C, D lub E. 
         Z prawdziwą satysfakcją mogę przekazać informację, że w przedszkolach MP 9 i MP30 we wszystkich 12 badanych wymaganiach wizytatorzy wystawili litery B, co oznacza wysoki stopień spełniania wymagań. W przypadku Szkoły Podstawowej nr 17 uznano, że w 5 wymaganiach  jednostka spełnia wymagania w stopniu wysokim, a w odniesieniu do 7 w stopniu średnim. Nie otrzymaliśmy liter D oznaczających tylko podstawowy stopień wypełniania wymagań państwa, ani litery E, która oznacza niski stopień wypełniania. W raporcie z ewaluacji samej szkoły, liczącym 192 strony, szczegółowo zostały zdiagnozowane wszystkie obszary jej pracy. Raport w całości dostępny jest na stronie www.npseo.pl. Jego fragmenty zamieścimy również na stronie internetowej szkoły. Już w trakcie trwania ewaluacji, nauczyciele wraz z dyrekcją, podjęli działania zmierzające do gruntownej analizy stanu i możliwości działańw tych obszarach, które można jeszcze dopracować i udoskonalić. Gdybym jako dyrektor miał się pokusić o krótką ogólną ocenę, to podsumowałbym raport stwierdzeniem, że szkoła wypadła dobrze ale powinniśmy jeszcze popracować w takich sferach jak :
- poszerzanie samorządności uczniów,
- aktywizacja rodziców,
- budowanie systemu badania losów absolwentów naszej szkoły,
- głębsza analizy wyników sprawdzianu klas 6-tych, gdyż mimo utrzymywania poziomu wyższego niż średni wynik w kraju, okręgu i województwa niezauważalna jest tendencja wzrostowa,
- współdziałania nauczycieli, rodziców i uczniów w temacie wspólnych działań nad koncepcją pracy i jej modyfikacjami,
- poprawa w komunikowaniu i w przekazywaniu informacji o licznych działaniach szkoły, o których rodzice nie mają pełnej wiedzy.

        Dane statystyczne ujęte w tabelach i wykresach w zestawieniu z innymi szkołami pokazują nam, że istnieje duża przestrzeń do wzajemnej współpracy, między rodzicami i szkołą. Już dzisiaj deklaruję chęć rozmów na te tematy, które  Państwa zaintrygowały w raporcie i podjęcie wspólnych działań zarówno na poziomie klas  jak i RR szkoły.  Dziękuję jednocześnie  wszystkim rodzicom, którzy do tej pory wspierali aktywnie działania szkoły i zespołów klasowych oraz angażowali się
w przedsięwzięcia i akcje organizowane w naszej szkole. Zachęcam do wnikliwej analizy raportu z ewaluacji.                   

                                                                                    Dyrektor ZE2
                                                                                  Jarosław Skorulski

Fragmenty raportu (klik)

Czytaj więcej:
 

Podkategorie


Warning: Illegal string offset 'active' in /klienci/sp17.zgora.pl/templates/jf_texturia/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /klienci/sp17.zgora.pl/templates/jf_texturia/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /klienci/sp17.zgora.pl/templates/jf_texturia/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /klienci/sp17.zgora.pl/templates/jf_texturia/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /klienci/sp17.zgora.pl/templates/jf_texturia/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /klienci/sp17.zgora.pl/templates/jf_texturia/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /klienci/sp17.zgora.pl/templates/jf_texturia/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /klienci/sp17.zgora.pl/templates/jf_texturia/html/pagination.php on line 96
poprz.1234nast.

Kontakt ze szkołą